INFO

Jag är född och uppvuxen i Luleå, Norrbotten, där midnattssol och hav och vind finns. Jag har bott lite här och där, nu bor jag i Umeå, Västerbotten. Det är skönt att vara norr om allt igen.

Jag är en introvert, smått ångestfylld, men mest livshungrig människa. Jag vill ha allt, gärna nu, helst igår. Jag funderar och skriver om eko, hållbarhet, ångest, sårbarhet och kreativitet.

Jag gillar det enkla och vardagliga, poesin och stillheten, färgen och formen och ljuden. Jag trivs bäst när jag får skapa och utforska, när jag får ta mig tid att formulera frågor med substans och hitta svar. Jag vill lära mig nya saker, och inte bli för bekväm i det jag redan kan.

Jag tycker att det är viktigt att drömma stort, fråga efter det du vill ha, utmana sina rädslor och växa. Att vara sårbar, utan att gå under.

 

I was born and raised in Luleå, Norrbotten, Sweden, where there’s midnight sun and ocean and wind. I’ve lived a bit here and there, now i live in Umeå, Västerbotten, Sweden. It feels good to be north of everything again.

Im an introverted, slightly anxious, but mostly hungry for life kinda person. I want it all, now please, well actually yesterday. I ponder and write about eco friendly, sustainability, anxiety, vulnerability and creativity.

I like the simple and everyday things, the poetry and the stillness, color and shape and sound. I like it best when i get to create and explore, when i take the time to formulate questions with substance and find answers. I want to learn new things, and not get to comfortable in what i already know.

I think its important to dream big, to ask for what you want, to challenge your fears and grow. To be vulnerable, and not break.

Annonser